RAU CỦ TRÁI CÂY SẠCH

Tất cả những sản phẩm rau củ trái cây từ siêu thị thuần chay đa số là được trồng ở Đà Lạt và với tiêu chí không dùng hoá chất, dùng phân bón hữu cơ thực vật. Nên yên tâm về mặt chất lượng .

Dữ liệu đang được cập nhật