Nước Tương Thuần Chay

Nước tương thuần chay không có chất bảo quản hoá học, không bột ngọt và 100% từ thực vật.