Hạt nêm thuần chay

Hạt nêm thuần chay là những hạt nêm sạch, không bột ngọt và không có thành phần động vật.