Dầu ăn thuần chay

Dầu ăn thuần chay hoàn toàn 100% từ thực vật, không chất bảo quản.